چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
چشم انداز
 

چشم انداز فعالیت های مرکز زبان کالج بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        قرار گرفتن در چارت تشکیلاتی دانشگاه بصورت یک گروه یا مرکز آموزشی

-        جذب اعضای هیات علمی (حداقل 9 عضو ثابت هیات علمی)

-        در اختیار گرفتن یک ساختمان مستقل برای ارایه کلیه واحدهای درسی زبان و ارائه کلیه آموزش های مورد نیاز دانشگاه و آموزش های آزاد

-        برگزاری آزمون های  ملی و بین المللی

-        آموزش زبان به اعضای هیات علمی و کارکنان و برگزاری کلاسهای آموزش آزاد برای دانشجویان و کلیه داوطلبان

-        - آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان غیر ایرانی

-        ایجاد شعبات اقماری آموزش زبان ( بمنظور آموزش داوطلبان و تامین بودجه برای حمایت از سایر فعالیت ها)

-        برگزاری کارگاه های آموزش مقاله نویسی برای گروههای مختلف

-        پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد (در آموزش زبان اختصاصی و رشته های بین رشته ای)

-        ایجاد بخش ویژه برای کمک به اعضای هیات علمی در نوشتن و ویراستاری مقالات به زبان انگلیسی

-        تقویت سایت آموزش زبان گروه  به منظور قرار دادن بخشی از آموزش دانشجویان در سایت

-        همکاری با دانشکده مجازی برای آموزش از راه دور به دانشجویان  و اساتید و آموزش زبان بصورت از راه دور برای کلیه متقاضیان فراگیری زبان

-        برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی

-        همکاری با کالج در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

-        تربیت مدرس آموزش زبان تخصصی در رشته های مختلف علوم پزشکی و برگزاری دوره های تخصصی آموزش زبان برای مدرسین زبان     

-        راه اندازی بخش پژوهش و انجام تحقیقات پژوهشی در حوزه زبان و آموزش زبان

-        همکاری با کالج در آموزش زبان های فرانسه, المانی, روسی, چینی, عربی و غیره  به داوطلبان

-         تهیه و تدوین کتب و مطالب آموزش زبان بخصوص آموزش زبان تخصصی برای کلیه رشته ها

-        قرارداد با سایر دانشگاه ها برای تدریس زبان عمومی و زبان های تخصصی به دانشجویان سایر دانشگاه ها