مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: تهران- خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 49، ساختمان شفا، طبقه   پنجم

تلفن تماس:

42910506 - 42910507