شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦
امتحانات
 
قابل توجه دانشجویان گرامی، برنامه نهایی زمان بندی امتحانات پایان ترم نیم سال دوم 94-95 به شرح ذیل میباشد.

روز

تاريخ

ساعت

نام آزمون

دانشكده

محل

آمار

شنبه

22/3/95

10:30

تخصصی یک مدیریت

پیراپزشکی

کلاس 3

31

شنبه

22/3/95

12

تخصصی 1 و 2 دندانپزشکی

دندانپزشکی

راهرو طبقه اول دانشکده دندانپزشکی (‌ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی‌)

62

شنبه

22/3/95

13

تخصصی ارشد مدیریت

بهداشت

مرکز زبان

15

یکشنبه

23/3/95

8:30

تخصصی

داروسازی

کلاس شماره 2 (‌ساختمان جدید)

5

یکشنبه

23/3/95

10

Ph.D

 

مرکز زبان

 

یکشنبه

23/3/95

10:30

واژه شناسی

داروسازی

کلاس شماره 1 (‌ساختمان جدید)

34

چهارشنبه

26/3/95

10:30

متون انگلیسی ناپیوسته

شبانه

شبانه

56

شنبه

29/3/95

10:30

تخصصی فیزیوتراپی

توانبخشی

کلاس 4

14

شنبه

29/3/95

10:30

تخصصی شنوایی شناسی

توانبخشی

کلاس 4

14

یکشنبه

30/3/95

8:30

پیش دو پرستاری

پرستاری

ناهارخوری

58

یکشنبه

30/3/95

8:30

پیش دو مامایی

پرستاری

ناهارخوری

-

یکشنبه

30/3/95

13:30

پیش یک پرستاری

پرستاری

ناهارخوری

35

یکشنبه

30/3/95

13:30

پیش یک مامایی

پرستاری

ناهارخوری

-

یکشنبه

30/3/95

10:30

عمومی کلیه رشته های پیراپزشکی

پیراپزشکی

کلاس 1

28

یکشنبه

30/3/95

10:30

عمومی پروتز

دندانپزشکی

راهرو طبقه اول دانشکده دندانپزشکی (‌ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی‌)

14

دوشنبه

31/3/95

8:30

پیش دو

دندانپزشکی

راهرو طبقه اول دانشکده دندانپزشکی (‌ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی‌)

24

دوشنبه

31/3/95

8:30

پیش دو

داروسازی

کلاس شماره 1 (‌ساختمان جدید)

35

دوشنبه

31/3/95

10:30

عمومی

دندانپزشکی

راهرو طبقه اول دانشکده دندانپزشکی (‌ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی‌)

22

دوشنبه

31/3/95

10:30

عمومی

پزشکی

تالار عزلت –کلاس 3

116

دوشنبه

31/3/95

10:30

عمومی

داروسازی

کلاس شماره 1 (‌ساختمان جدید)

27

سه شنبه

1/4/95

8:30

پیش دو شنوایی شناسی

توانبخشی

کلاس 4

11

سه شنبه

1/4/95

8:30

پیش دو فیزیوتراپی

توانبخشی

کلاس 5

11

سه شنبه

1/4/95

8:30

پیش دو گفتاردرمانی

توانبخشی

کلاس 5

14

چهارشنبه

2/4/95

8:30

پیش دو رادیولوژی

پیراپزشکی

تالار ساختمان شماره 1 پیراپزشکی

107

چهارشنبه

2/4/95

8:30

پیش دو فناوری

پیراپزشکی

کلاس 6

 

چهارشنبه

2/4/95

8:30

پیش دو هوشبری

پیراپزشکی

کلاس 3

 

چهارشنبه

2/4/95

8:30

پیش دو مدیریت

پیراپزشکی

تالار ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی

 

چهارشنبه

2/4/95

8:30

پیش دو علوم

پیراپزشکی

تالار ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی

 

چهارشنبه

2/4/95

8:30

پیش دو اتاق عمل

پیراپزشکی

کلاس 1

 

شنبه

5/4/95

13:30

تخصصی پروتز پیوسته

دندانپزشکی

راهرو طبقه اول دانشکده دندانپزشکی (‌ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی‌)

15

شنبه

5/4/95

13:30

تخصصی پروتز ناپیوسته

دندانپزشکی

راهرو طبقه اول دانشکده دندانپزشکی (‌ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی‌)

12

چهارشنبه

9/4/95

10:30

تخصصی پرستاری

پرستاری

ناهارخوری

82

چهارشنبه

9/4/95

10:30

تخصصی مامایی

پرستاری

ناهارخوری

13

شنبه

12/4/95

8:30

تخصصی دو

پزشکی

کلاس 3 و کلاس 7

73

شنبه

12/4/95

10:30

تخصصی یک

پزشکی

تالار عزلت – کلاس 3 و 4 و 7

168

 

 

 

تخصصی دکتری سیاستگزاری سلامت

بهداشت

 

4

امتیازدهی