چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
امتحانات
 
نتایج آزمون تعیین سطح مهر 96
 
پزشکی:               
 
دندانپزشکی:          
 
داروسازی:           
 
 

 

          
 
 
 
امتیازدهی