چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
آموزش مهارت خواندن و درک مفاهیم
 

2

1

3


در این سایت متون در جدولی آورده شده که پس از انتخاب شماره متن برای شما نمایش داده میشود. همچنین در ستون سمت چپ صفحه آموزش استراتژی های درک مطلب جهت مطالعه آورده شده است.

امتیازدهی