چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
آموزش مهارت نگارش
 

5


این سایت جهت تمرین های صحیح نوشتن جمله و تست cloze میباشد که توانایی فرد را در نوشتن جملات تقویت میکند.
هنگام ورود به سایت هر یک از موضوعات آمده را انتخاب نموده و تمارین آن را انجام دهید.

1


این سایت آموزش نگارش را از مسائل ابتدایی شامل Punctuationشروع کرده با متون ساده ادامه میدهد.

6


در این سایت تمارین تقویت نگارش جمله آورده شده که میبایست به صورت آنلاین انجام شود ودر انتها پاسخ تمارین را مشاهده نماید.

3


این سایت موضوعات مختلف را به همراه سوالاتی راجع به همان موضوع جمع آوری نموده و از زبان آموز خواسته شده که متن کوتاهی با کمک گرفتن از سوالات و تصویر آورده شده بنویسند. 

 4


این سایت به آموزش نگارش متون آکادمیک پرداخته است و در صفحه اول ساختار این نوع متون را بیان نموده. پس از مطالعه آن از ستون سمت چپ صفحه موضوعات مختلف را انتخاب نموده و مطالعه نمایید.

2


این سایت به آموزش فنون نگارش پرداخته است که به صورت شفاف دسته بندی شده. زبان آموزان وارد هر یک از موضوعات شده و مطالعه نمایند.
امتیازدهی